sekcionálne garážové brány

 

Automatické sekcionálne brány pracujú na princípe otvárania kolmo nahor. Tento spôsob otvárania umožňuje získať viac priestoru tak v garáži, ako aj pred ňou. Výhodou tiež je je, že užívateľ má celý prejazd voľný. Sekcionálne brány sú vhodné vtedy, ak je otvor garáže pravouhlý, ale rovnako aj ak je skosený, či má segmentový alebo kruhový oblúk. Preto sa ideálne hodia pre dodatočnú modernizáciu.

 

  - brány s pohonom na diaľkové ovládanie
- brány bez pohonu - na ručné ovládanie
- brány zateplené
- brány nezateplené

 

Copyright © 2011 UNIKOM B&B, Miloš Bučko