služby


PORADENSTVO

 

OBSLUHA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN
Ponúkané plastové a hliníkové okná majú celoobvodové kovanie, vďaka ktorému je možné ovládať krídlo
jednou kľučkou a využívať ho v jeho základných štyroch polohách – zatvorené, otvorené, sklopené
a štrbinové vetranie.

 

ÚDRŽBA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN
Vonkajšie ochranné fólie, s ktorými sú okná dodávané, chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave a montáži, avšak pri stavebných úpravách (napr. pri omietaní ostení) sú tieto fólie na ochranu okien nepostačujúce. Montážna skupina po osadení a zabudovaní okna do otvoru tieto fólie odstráni, pretože okno nechránia pri murárskych prácach.
Pre ochranu pri omietaní je potrebné okná prekryť ochrannými fóliami, pri hliníkových výrobkoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontaktu hliníka s vápnom a cementom. Preto je vhodné povrch hliníkových výrobkov chrániť pri omietaní bezpečnostnou páskou. Ak sa hrubá nečistota dostane aj na rám, je potrebné ju ihneď po omietnutí odstrániť namočenou murárskou štetkou.

Čistenie: Dôležité je čistiť na oknách nie iba sklo, ale aj rám. Zvýšuje sa tým úžitková hodnotu okna. Pre čistenie rámu sú vhodné bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek.

Tesnenie: Tesnenie prirodzene starne. K tomu, aby tesnenie na oknách a dverách tesnilo čo najdlhšie, je vhodné natrieť ich 1-2-krát ročne silikónovým alebo jelením olejom. Zvýši sa ich pružnosť a funkčnosť. Je potrebné zabezpečiť, aby tesniace profily z PVC alebo kaučuku neprišli do styku s koncentrovanými čistidlami.
Odvodňovacie otvory: Z vonkajšej strany okien (spodná strana rámu v otvorenom krídle pred vonkajším dorazom) sú umiestnené odvodňovacie otvory na odstránenie vniknutej vody, ktoré je potrebné udržiavať voľné a čisté. Kovanie:
Pre zaručenie ľahkého pohybu je potrebné 2-krát ročne premazať pohyblivé časti kovania (napr. olejom WD-40).

OROSOVANIE OKIEN
Povrchová kondenzácia vodných pár, ktorými je nasýtený vnútorný vzduch v miestnosti na chladných vnútorných povrchoch, spôsobuje orosovanie okien. Súčasné okná sú príliš tesné, a teda nezabezpečujú dostatočnú výmenu vnútorného vzduchu prirodzeným spôsobom. Z tohto dôvodu sa stáva vnútorné prostredie až príliš vlhkým. Keďže okno nie je nasiakavé, zvýšená vlhkosť na ňom spôsobí orosovanie.
Ochladzovaniu povrchov vnútorných špaliet a rámov okien možno predísť zaizolovaním vonkajšej špalety minimálne 30 mm tepelnej izolácie po osadení nových okien a parotesné izolovanie vnútornej škáry medzi oknom a špaletou špeciálnymi páskami či fóliami.
K orosovaniu okien však prispieva aj montáž interiérových žalúzií, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu popri skle. Existuje veľa príčin, pri ktorých dochádza k orosovaniu okien, a teda by sa dalo povedať, že zisťovanie príčin nadmerného orosovania okien priamo u zákazníkov je veľmi citlivá záležitosť s odlišnými zisteniami. Vo väčšine prípadov však k odstráneniu problémov s orosovaním stačí pristúpiť k uprave režimu vetrania (najmä kvalitne vyvetrať pred spaním).
V súčasnosti existuje mnoho druhov vetracích systémov, ktoré pomáhajú proti vzniku plesní. Náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na kvalitné vetracie systému, sú oveľa nižšie ako následná sanácia objektu. Zo skúseností vieme, že vetranie
by nemalo byť podceňované, pretože v opačnom prípade môže prísť k trvalým škodám nielen na objektoch, ale hlavne
na zdraví bývajúcich.
Copyright © 2011 UNIKOM B&B, Miloš Bučko