služby


MONTÁŽ

 

Zníženie tepelných únikov je jedným z najdôležitejších cieľov každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna a celkový vzhľad. Montáž okna a detail pripojenia na murivo často zákazníka ani nezaujíma.
Neprofesionálna montáž však môže dobré technické parametre kvalitného okna podstatne znižiť.
Ešte donedávna sa používala klasická montáž okna s použitím polyuretánovej peny ako tepelnej a zvukovej izolácie a následným nanesením omietky, ktorá ale už nespĺňa súčasné požiadavky na pripojovaciu škáru. Prebytočná pena sa po vytvrdnutí oreže, následkom čoho sa otvorí štruktúra peny a tá začína nasávať vlhkosť.
Pri nasiaknutí vlhkosti do 5 % objemu peny sa zníži jej tepelnoizolačná schopnosť o 50 %. Polyuretánová pena tiež nie je chránená pred UV žiarením a dochádza k jej rýchlej degradácii. Poškodená pena (často odtrhnutá dlhodobým pôsobením dilatácie rámu okna) už nespĺňa ani základné technické nároky na pripojovaciu škáru.
Dlhodobo ich dokáže spĺňať trojzložkový systém okenných pások. Jednotlivé zložky tohto systému plnia rozličné funkcie. Vonkajšie paropriepustné tesnenie chráni pred poveternostnými vplyvmi a zároveň odvetráva pripojovaciu škáru.
Stredové tesnenie plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie. Vnútorné paronepriepustné tesnenie oddeľuje vnútornú klímu od vonkajšej a zároveň chráni stredové tesnenie pred vlhkosťou z interiéru. Zákazník má v súčasnosti možnosť výberu okna od rôznych dodávateľov, ktorí ho dokážu namontovať podľa nových požiadaviek na pripojovaciu škáru.
Otázka spôsobu montáže by zákazníka mala zaujímať ako jedna z najdôležitejších.
Nepoužitie komplexných materiálov pri montáži by v budúcnosti zákazníkovi mohlo spôsobiť mnoho problémov.
Copyright © 2011 UNIKOM B&B, Miloš Bučko