služby


SERVIS

 

Naša spoločnosť zabezpečuje v zmysle záručných podmienok záručný a pozáručný servis.
Reklamácie zákazníkov vybavuje naše reklamačné oddelenie a servisný technik.

Požiadavky na servis je potrebné nahlásiť na tel. čísle: 0903 251 427,
prípadne mailom na: unikom@unikom.sk.

Termín servisu je predmetom vzájomnej dohody s klientom.
Copyright © 2011 UNIKOM B&B, Miloš Bučko