Kvalita vášho okna spočíva
nielen v použití kvalitného skla,
ale aj v správnom výbere rámov,
tesnení či výstuh... A to všetko
navyše musí byť podporené
správnym a precíznym osadením...

technické informácie


Z čoho sa naše plastové alebo hliníkové okná skladajú:
1a. Plastové profily
1b. Hliníkové profily
2. Zasklenie - jednosklá, izolačné dvoj-trojsklá a výplne do hrúbky až 40 mm
3. Oceľové výstuhy pre PVC okná/dvere
4. Tesnenie rámových a krídlových profilov
5. Doplnkový a pomocný materiál

 

Pri čistení okien či dverí nikdy nepoužívajte nasledovné produkty - môžu poškodiť povrch skla
alebo izolačné tesnenie:
čističe na báze ropy
leptavé chemikálie
žiletky, nože alebo drôtenky
vysokotlakové vodné hadice

 

Naši partneri:
NOVES OKNÁ, a. s.; RI OKNÁ, a. s.; L.M.J. SALAMANDER s. r. o.
ALUMATIC, s. r. o.; Miroslav Jastrabík – TOPSHADE; NORDIA s. r. o.
PERITO s. r. o.; GAVA plast
Copyright © 2014 UNIKOM B&B, s.r.o.