Okná nám umožňujú vpustiť svetlo
do nášho života a vidieť slnko aj vtedy,
keď sme obklopení múrmi nášho bývania....
Copyright © 2014 UNIKOM B&B, s.r.o.